Översikt

Hässleholms Vatten är ett kommunalt bolag som ansvarar för att producera och distribuera

dricksvatten, transportera och rena spillvatten samt att avleda dagvatten. Bolaget

sköter driften av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar.

Med våra drygt 40 anställda servar vi över 12 000 abonnenter med gott och hälsosamt

dricksvatten och ser till att sjöar och vattendrag hålls rena och friska.

Hässleholms Vatten AB söker

VA-projektör/utredare

Läs mer om tjänsten på vår hemsida www.hassleholmsvatten.se

En del av Hässleholms kommun