Översikt

Förskolan änglabus och Kyrkklockans Förskola söker

TVÅ FÖRSKOLLÄRARE

Svenska kyrkan, Hässleholms församling, driver två förskolor – Kyrkklockan i centrala Hässleholm och Änglabus i Hästveda. Förskolorna har en kristen profil och vilar på Svenska kyrkans värdegrund.

Nu söker vi engagerade och reflekterande pedagoger till våra två arbetslag.

Du som har specialpedagogisk kompetens kan erbjudas anpassad pedagogtjänst.

tillträde 170801 eller enligt överenskommelse. läs mer på hemsidan svenskakyrkan.se/hassleholm