Översikt

REGION SKÅNE SÖKER
Tekniker
El, styr och regler Skåneteknik Regionservice Kristianstad
Alla jobb hittar du på Skane.se/jobb

Gör skillnad. Varje dag.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.