Översikt

Fylld av livsenergi och vill fortsätta så?

FÖR ATT LIVET ÄR VIKTIGT!
Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet,
med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar
att ge god vård och förbättra människors hälsa.
Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete,
boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Är du en tandläkare med teamkänsla?

Folktandvården i Blekinge söker

Resurstandläkare

till hela länet. Vill du bli en av oss?

Våra team präglas av engagerat ledarskap, stark sammanhållning
och en vilja att utvecklas. På våra kliniker finns erfarna kollegor
som ger dig som är nyutexaminerad bra stöd längs vägen. Vi
erbjuder också en gedigen introduktion under ditt första år.

För dig som redan är en erfaren tandläkare finns här ett landsting
som är tillräckligt stort för att bedriva högspecialiserad vård och
avancerad forskning, och lagom stort för att knyta kontakter, lära
känna medarbetare och få överblick över verksamheten. Dessutom
är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du
både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.

Läs mer på www.ltblekinge.se