Översikt

Hässleholms Vatten AB ansvarar för den allmänna VA-anläggningen inom Hässleholms kommun. Vår huvudsakliga uppgift är att producera och distribuera dricksvatten till våra kunder, omhänderta och rena spillvatten samt avleda dagvatten från tätorter. Vi är drygt 40 anställda och bolaget ägs av Hässleholms kommun.

Hässleholms Vatten AB söker
Rörläggare

Läs mer om tjänsten på vår hemsida www.hassleholmsvatten.se eller på www.hassleholm.se