Översikt

Hässleholms Vatten är ett kommunalt bolag som ansvarar för att
producera och distribuera dricksvatten, transportera och rena spillvatten
samt att avleda dagvatten. Bolaget sköter driften av vattenverk, reningsverk,
pumpstationer och allmänna VA-ledningar. Med våra drygt 40 anställda
servar vi över 12 000 abonnenter med gott och hälsosamt dricksvatten
och ser till att sjöar och vattendrag hålls rena och friska.

Hässleholms Vatten AB söker en

Rörläggare

Läs mer om tjänsten på vår hemsida www.hassleholmsvatten.se