Översikt

Vi söker Rådgivare

I specialpedagogiska frågor till våra kontor i Malmö, Kalmar och Växjö

Vill du läsa mer om befattningarna, besök vår webbplats, www.spsm.se

Sista ansökningsdag är den 6 januari 2019.

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet. På www.spsm.se/ledigajobb kan du läsa om vår verksamhet och se våra lediga jobb.