Översikt

Vi söker

en projektledare

för ett arbetsmarknadsprojekt
Osby pastorat söker en projektledare
för ett ESF-finansierat projekt som
syftar till att hjälpa människor som
står långt utanför arbetsmarknaden.

Vi söker

en förskollärare

Osby pastorat söker en förskollärare
under perioden 2018-08-06 till
2019-08-06 då en av våra förskollärare
kommer att vara föräldraledig.

För mer information om tjänsterna se vår
hemsida: www.svenskakyrkan.se/osby