Översikt

ÖRKENED FÖRSAMLING med omkr 3000 kyrkotillhöriga, ligger i nordöstra Skåne inom Osby kommun med centralorten Lönsboda, söker

Kamrer/Kanslist

90% AV HELTID

Arbetsuppgifter: Budget, Ekonomisk redovisning, Kyrkobokföring, Kollektredovisning, Lönehantering, Andra administrativa uppgifter, Skriva protokoll vid sammanträden.

Kvalifikationer: Ekonomisk utbildning.
Gärna medlemskap i Svenska kyrkan och en positiv syn på Svenska kyrkans arbete och utveckling.

Provanställning 6 mån kommer att tillämpas. Ange löneanspråk. Tillträdesdag 1 sep 2017.

Upplysningar lämnas av KRs ordf Lars Olofsson tel 0479-212 14 / 0705-88 12 14.
Kamrer Olga Levsha 0479-200 43.
KH Iván von Knézy 070-376 87 33.

Ansökan senast den 31 juli 2017,
till Örkened församling, Box 73, 280 70 LÖNSBODA