Översikt

Svenska kyrkan Örkened Församling

Vi söker

Kamrer/Kanslist 90%

med placering i Örkeneds församling

Örkened församling med omkring 2000 kyrkotillhöriga ligger i nordöstra Skåne inom Osby Kommun med centralorten Lönsboda.

Arbetsuppgifter: Budget, årsredovisning, ekonomisk redovisning, kyrkobokföring, kollektredovisning, lönehantering, sammanträdes sekreterare.

Kvalifikationer: Ekonomisk utbildning. Gärna medlem i Svenska kyrkan, och en kristen grundsyn.

Tillträde i mitten på april, eller efter överenskommelse.

För information:

Susanne Andkvist, kamrer 0479-200 43
Anders Christensson, facklig företrädare Vision 040-27 90 25
Gull-Britt Åkesson, facklig företrädare Kommunal 0479-52 81 53

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-28till orkened.forsamling@svenskakyrkan.se eller Örkeneds församling, Box 73, 283 02 Lönsboda