Översikt

Hässleholms Vatten är ett kommunalt bolag som ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten, transportera och rena spillvatten samt att avleda dagvatten. Bolaget sköter driften av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar. Med våra drygt 40 anställda servar vi över     12 000 abonnenter med gott och hälsosamt dricksvatten och ser till att sjöar och vattendrag hålls rena och friska.

Hässleholms Vatten AB söker

Grävmaskinist

Läs mer om tjänsten på vår hemsida www.hassleholmsvatten.se