Översikt

Vi söker
FRITIDSPEDAGOG
Osby pastorat planerar att öppna ett fritidshem vid Osby prästgård i augusti 2017 och vi söker nu därför en fritidspedagog.

För mer information om tjänsten se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/osby