Översikt

BUF – Barn & Unga FRIAB söker
Familjehem för barn och ungdomar
Är du intresserad eller vill veta mer om vad det innebär att vara familjehem?
Kontakta oss gärna för mer information: Enhetschef Sanna Andersson sanna@friab.se, 0720-50 32 98. www.friab.se/buf