Översikt

Kristianstads kommun

Enhetschef för vård- och omsorgsboende

Omsorgsförvaltningen har skapat en ny organisation för vård- och omsorgsboende med fokus att
stödja våra äldre till en meningsfull tillvaro hela livet ut!

Vill du vara med oss på resan?

Läs mer och ansök på
www.kristianstad.se/jobb