Översikt

REGION SKÅNE SÖKER

Enhetschef

VO Specialiserad Medicin
Skånevård Kryh
Kristianstad

Alla jobb hittar du på Skane.se/jobb

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling
i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av
invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med
värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.