Översikt

Affärsorienterad Ekonomichef

Lockas du av möjligheten att få arbeta i en verksamhet som bidrar till samhällsnytta
och där hushållning med jordens resurser är centralt? Föredrar du dessutom att jobba
i en roll nära verksamheten, då kan du vara vår nästa medarbetare!
www.hushallningssallskapet.se/jobba-hos-oss
ATL:s läsare utsåg nyligen Hushållningssällskapet till den bästa arbetsgivaren! ATL 5 februari 2019

Hushållningssällskapet Skåne Tel 010-476 20 00
www.hushallningssallskapet.se