Översikt

Östra Göinge Renhållnings AB, som ägs av Osby och Östra Göinge kommuner sköter insamling,
behandling och återvinning av avfall från hushåll och verksamheter inom de två kommunerna.
Verksamheten är en viktig del i utvecklingen av en cirkulär ekonomi och en hållbar konsumtion.
Totalt ger ÖGRAB service till ca 13 000 abonnenter. Företaget omsätter 40 Mkr per år och har 9 anställda.

Nu söker ÖGRAB en ny ansvarig för

Insamling och Kundtjänst

Läs mer på www.ograb.se eller www.recruitment.se

Information och ansökan
Vill du veta mer om arbetet är Du välkommen att kontakta
Konsult Håkan Thuresson, tfn 073-776 36 58 på Recruitment International AB.
Din ansökan vill vi ha på mejl till post@recruitment.se senast 23/7 2019.
Välkommen!