Översikt

Galaxen Byggs vision är ett hållbart arbetsliv i byggsektorn. Vi bidrar till hälsa och kompetens i byggsektorn
genom att matcha till jobb, stötta vid introduktion och rehabilitering samt utbilda inom arbetsmiljö och hälsa.
Företaget ägs gemensamt av Bravida, JM, NCC, Måleriföretagen, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier
och är rikstäckande med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr.

Galaxen Bygg söker

Medarbetare inom Rekrytering & Rehabilitering och Arbetsmiljö & Hälsa

Jobbet på Galaxen Bygg innebär att du ska dela din tid mellan vår verksamhet inom
Rekrytering & Rehabilitering och Arbetsmiljö & Hälsa.

Den huvudsakliga delen av tjänsten innebär att du ska hitta lämpligt arbete för arbetssökande
från byggbranschen som har en funktionsnedsättning eller är nyanlända/långtidsarbetslösa och som
vill arbeta inom byggsektorn. Du söker upp arbetsgivare och marknadsför Galaxen Bygg för att hitta
arbetsplatser med lämpliga arbetsuppgifter. Du ansvarar för avtalstecknande, anställning och
avslut/uppsägning. Du ansvarar också för uppföljning av ett antal personer inom Galaxen Byggs verksamhet.
Arbetet innebär kontakter med arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och företag.

Vi träffar flertalet av alla elever på gymnasiets byggprogram varje år för att informera om arbetsmiljö,
säkerhet och hälsa och erbjuder även olika utbildningar och föreläsningar inom arbetsmiljö på uppdrag av
byggbranschen. En del av din arbetstid kommer du att vara ute på skolor och på olika utbildningar för att
informera och utbilda för att skapa ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.

Vem är du?

* som person är du utåtriktad och har social kompetens
* du är van att ta egna initiativ
* du har intresse av att arbeta med människor
* du behöver tycka om och ha vana att stå inför publik
* du har god kunskap om arbetsmiljö och hälsa
* du har minst 5 års arbetslivserfarenhet
* det är en merit om du har kunskap om byggbranschen och/eller erfarenhet från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.
* du måste ha tillgång till egen bil som ska användas i tjänsten mot milersättning

Placeringsort: Kristianstad
För frågor kontakta: Therese Alfonsson 044-12 23 34 eller
facklig representant Anders Louthander 054-21 03 50

Ansökan senast den 20/10 via e-post till: ansokan@galaxenbygg.se

www.galaxenbygg.se