Översikt

Hässleholms Vatten är ett kommunalt bolag som ansvarar för att producera
och distribuera dricksvatten, transportera och rena spillvatten samt att
avleda dagvatten. Bolaget sköter driften av vattenverk, reningsverk,
pumpstationer och allmänna VA-ledningar. Med våra drygt 40 anställda servar
vi över 12 000 abonnenter med gott och hälsosamt dricksvatten och ser till
att sjöar och vattendrag hålls rena och friska.

Hässleholms Vatten AB söker en

Miljöingenjör

Läs mer om tjänsten på vår hemsida www.hassleholmsvatten.se