Välkommen till Skånska Jobb

Skånska Jobb är en enkel jobbsida för oss Skåningar.
Med en annons på skånskajobb.se kan du också välja att publicera den i Skånska Dagbladet, Norra Skåne, MycketMer och Retro FM.
Kontakta oss för skräddarsytt förlag!